Vanliga fiberfrågor med svar

Vanliga fiberfrågor med svar

Om den här sidan

Den här sidan/bloggen är till för att ställa frågor samt hitta svar på de vanligaste frågorna som rör fiberprojektet som vi tillsammans driver i Skövde Fiber AB.

När får vi grävning i Segerstorp?

SegerstorpPosted by Stefan Larsson 2016-05-22 21:53:07
Vi vet ännu inte "tågordningen", alltså i vilken ordning Schaktteknik kommer att plöja.
Det vi vet är att de börjar i Värsås tätort/landsbygd i mitten av maj 2016.
Vår projektör K-G Johansson bestämmer ihop med Schaktteknik var de sedan fortsätter.