Vanliga fiberfrågor med svar

Vanliga fiberfrågor med svar

Om den här sidan

Den här sidan/bloggen är till för att ställa frågor samt hitta svar på de vanligaste frågorna som rör fiberprojektet som vi tillsammans driver i Skövde Fiber AB.

3 snabba, varför man ska välja Skövde Fiber. Även en, för Skultorpsborna, lite negativ...

SkultorpPosted by Stefan Larsson 2016-02-24 14:15:12
Fördelar:

1) vi äger alla vårt eget fibernät (man skänker alltså inte bort c:a 20.000:- till en stor aktör)

2) vi är solidariska mot ALLA i området, dvs alla, verkligen ALLA blir tillfrågade av oss och ALLA betalar lika mycket var man än bor, landsbygd som tätort.
I Skultorp är det 1.600-1.700 hushåll

3) vi är lokala och redan ganska stora, jämfört med de vanligaste fiberföreningar, där det brukar vara 50-250 fastigheter.
ALLA som ideellt arbetar med Skövde Fiber, bor INOM området vi fibersätter. Vi vill ju inte bygga något dåligt där vi själva bor !!
De entreprenörer vi anlitar bor inom, lr i omedelbar närhet till, vårt jätteområde. Smidigt om det blir problem lr annat strul uppstår.
.
Nackdel:
Vi kan inte börja gräva i Skultorp, förrän vårt nuvarande område är klart. Schaktteknik i Tidaholm har grävt färdigt hos oss i slutet av kvartal 1, lr början av kvartal 2 nästa år.
.
Med vänlig hälsning,
Stefan Larsson
Styrelseledamot i Skövde Fiber AB
Bor i Tåstorp